Off% برای هر خرید اعضاء

15 هزار تومان خرید 1 امتیاز

15 امتیاز برای عضویت

نحوه كسب امتیاز؟

در باشگاه مشتریان باشگاه مشتریان شوالیه جام

  • ثبت نام در باشگاه مشتریان شوالیه جام 15 امتیاز
  • به ازای هر 25000 تومان خرید 1 امتیاز
  • هریك روز خرید از شوالیه جام 2 امتیاز
  • امتیاز تولد بصورت سالانه 10 امتیاز
  • و …چگونه عضو شویم؟

مشتریان گرامی می توانند از دو طریق در باشگاه مشتریان شوالیه جام ثبت نام نمایند.

تکمیل فرم باشگاه مشتریان

در زمان دریافت سفارش خود از مسئول تحویل کالا فرم مربوطه را دریافت کرده و پس از  تکمیل به ایشان تحویل دهید.

آدرس اینترنتی باشگاه مشتریان

مراجعه به آدرس اینترنتی باشگاه مشتریان شوالیه جام  (knightcup.com/myaccont) و تکمیل فرم ثبت نام.

ورود

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)