Off% برای هر خرید اعضاء

15 هزار تومان خرید 1 امتیاز

15 امتیاز برای عضویت

چگونه عضو شویم؟

مشتریان گرامی می توانند از دو طریق در باشگاه مشتریان شوالیه جام ثبت نام نمایند.

تکمیل فرم باشگاه مشتریان

در زمان دریافت سفارش خود از مسئول تحویل کالا فرم مربوطه را دریافت کرده و پس از  تكمیل به ایشان تحویل دهید.

آدرس اینترنتی باشگاه مشتریان

مراجعه به آدرس اینترنتی باشگاه مشتریان شوالیه جام  (knightcup.com/myaccont) و تكمیل فرم ثبت نام.

Login

Register

Resend OTP (00:60)